A tárgy célkitűzése

A témalabor bemutatja a specializáció, illetve ágazat (ha van) adott tanszékéhez tartozó műhelyeket, amelyek később az Önálló laboratórium, illetve a Szakdolgozat-készítés tantárgyakat kiszolgálják. A hallgatók a témalabor foglalkozásai során megismerkednek a műhely munkájával, és elsajátítják a műhely témáinak műveléséhez szükséges speciális szakmai ismereteket. A témalabor tantárgy elvégzése után a hallgatók képesek lesznek az adott szakmai műhelyben választott önálló laboratóriumi feladat további felkészítés nélküli kidolgozására.

Témakiírásaink:


Teendők

Első lépésként, ha többet szeretnél megtudni rólunk vagy a műhely tevékenységéről, akkor böngész a honlapunkon: smartlab.tmit.bme.hu

Amennyiben műhelyünk felkettette az érdeklődésedet, akkor keresd meg Zainkó Csabát emailben, vagy személyesen az I.B.152-es szobában. A szoba a z I. épület E. szárnyának Duna felőlé végén található.

A tárgyhoz kapcsolódó műhelyfelelősök

Dr. Zainkó Csaba, Dr. Németh Géza


A tárgy hivatalos adatlapjai


A tárgy alapadatai

A tárgy minden képzési formában kötelező.

A tárgy követelményei: 0/0/2/f

Az oktatási időszak első hetében (a regisztrációs hetet követően) a hallgatók jelentkeznek a tanszék által meghirdetett szakmai műhelyek valamelyikébe. Célszerű a műhely kiválasztása ügyében a tanszéket a félévet megelőző vizsgaidőszakban felkeresni, amennyiben ez lehetséges. Egy műhely felügyeletét egy vezető konzulens látja el, aki további konzulenseket jelölhet ki. A 4. hét végéig a hallgató saját feladatot választ, amelyet a szorgalmi időszak végéig ki kell dolgoznia. A félév végén mindenkinek be kell számolni az elvégzett munkáról. A beszámoló szóbeli és írásbeli részt tartalmaz. A beszámoló konkrét formai követelményeit és ütemezését a felvett tantárgyat gondozó tanszék határozza meg. A Témalaboratórium csak tanszéki keretek között végezhető. A névre szóló feladat kidolgozása során a hallgatók általában 2-4 fős csoportokban dolgoznak, úgy, hogy a tevékenység és a munka eredménye egyértelműen elkülöníthető. Lehetséges teljes mértékben önálló feladat kidolgozása. A feladatkiírásban egyértelműen meg kell nevezni az önállóan, illetve a közös témán dolgozó többi hallgató által kidolgozandó részfeladatokat.

A tárgy keretein belül a hallgatók konzultációkon vesznek részt a konzulens szervezésében, a konzulens által meghatározott gyakorisággal és időtartamban.

Feltöltés

Ezen a felületen keresztül lehet feltölteni az anyagokat