Infokommunikáció - VITMA301 | SmartLab, BME TMIT

A tárgy célkitűzése

Az „Infokommunikáció” tárgy alapvető célja, hogy megismertesse a távközlésre és számítógép hálózatokra is kiterjedő infokommunikáció sajátos kérdésfelvetéseit, valamint e kérdések megválaszolásának legfontosabb módszereit és eljárásait.

Csoportunk a magyar nyelvű Infokommunikáció tárgy oktatásában laborgyakorlatok oktatásával vesz részt, míg angol nyelven mind az előadások, mind a gyakorlatok oktatásával.


A tárgy felelőse

Dr. Bíró József


A tárgy hivatalos adatlapja

https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VITMA301


A tárgy alapadatai

A tárgy Villamosmérnök BSc képzéshez tartozik.

A tárgy követelményei: 3/2/0/v

A tárgy sikeres teljesítéséhez egy nagyzárthelyi legalább elégséges szintű megírása szükséges a szorgalmi időszakban. A zárthelyi egy alkalommal a szorgalmi időszakban és egy alkalommal a pótlási időszakban pótolható.

A vizsgaidőszakban a hallgatók írásbeli vizsgát tehetnek az aláírás feltételének teljesítése után. A tárgyból elővizsga tehető, melynek feltétele legalább jó (4) eredményi nagyzárthelyi.

A hallgatók kérdéseikkel bármikor kereshetik az előadókat illetve a gyakorlatvezetőket.

Tárgyhoz tartozó jegyzetek

-


A tárgy segédanyagai

-