A tárgy célkitűzése

A tárgy célja betekintést nyújtani a hallgatóknak a robot és az emberek kapcsolatát meghatározó alapvető interfészek működésébe és használatába. A tárgy egy humanoid robot segítségével interaktív foglalkozások keretén belül mutatja be, hogyan tudunk egyszerű interfész elemek felhasználásával magas szintű kommunikációra képes rendszert létrehozni. Betekintést kap a hallgató a humanoid robot különböző alapvető kommunikációs formáinak a használatába. A tárgy keretében a hallgató saját vagy választott feladatát óráról órára az aktuális előadás és demonstráció anyaga alapján bővíti, és a félév végére összetett és látványos robotvezérlési feladatot old meg. A hallgató a tárgy sikeres elvégzése esetén olyan interdiszciplináris elméleti és gyakorlati tudást szerez, amely képessé teszi robot-ember interakciók tervezésére és megvalósítására.


A tárgy felelőse

Dr. Zainkó Csaba


A tárgy hivatalos adatlapja

https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VITMAV19/


A tárgy alapadatai

A tárgy szabadon választható.

A tárgy követelményei: 2/0/0/v

A tárgy sikeres teljesítéséhez saját vagy választott témában egy ember-robot interakció kidolgozása és annak dokumentálása. A feladat kiváló, szorgalmi időszakban történő teljesítése és bemutatása esetén, valamint az előadások rendszerek aktív látogatása (legalább 70%-os részvétel) esetén megajánlott jegy szerezhető. A feladat különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak végéig adható le késedelmesen.

Viszgaidőszakban megajánlott jegyet nem szerzett hallgatók szóbeli vagy írásbeli vizsgát tehetnek az aláírás feltétel teljesülése esetén.

A hallgatók kérdéseikkel bármikor kereshetik a tárgy előadóját.


Feltöltés

Ezen a felületen keresztül lehet feltölteni az anyagokat

Tárgyhoz tartozó jegyzetek

-


A tárgy segédanyagai

Tematika: