A tárgy célkitűzése

A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a vizuális, gesztus és beszéd interfész technológiákat az ember-gép kapcsolatban (Human computer interaction, HCI), külön hangsúlyt fektetve az intelligens környezetekben (város, otthon, munkahely) működő alkalmazások és szolgáltatások személyre szabott, hely- és környezetfüggő interfészeire.


A tárgy felelőse és oktatói

Dr. Zainkó Csaba


Dr. Zainkó Csaba, Dr. Tóth Bálint Pál, Dr. Csapó Tamás Gábor, Tarján Balázs

A tárgy hivatalos adatlapja

https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VITMMA11/


A tárgy alapadatai

A tárgy MSc szakirányhoz tartozik.

A tárgy követelményei: 2/1/0/v

A tárgy sikeres teljesítéséhez a szorgalmi időszakban egy gyakorlati feladat megoldása szükséges, melynek előrehaladtát a hallgatók a félév során több kiselőadás formájában mutatják be. Az aláírás feltétele a gyakorlati feladat sikeres teljesítése. A gyakorlati feladatot kiemelkedően megoldók megajánlott jegyben részesülhetnek. A gyakorlati feladat pótlásként beadható a pótlási hét végéig.

Viszgaidőszakban megajánlott jegyet nem szerzett hallgatók írásbeli vizsgát tehetnek az aláírás feltétel teljesülése esetén.

A hallgatók kérdéseikkel bármikor kereshetik az előadókat illetve a gyakorlatvezetőket.

A tárgy segédanyagai

Ajánlott irodalom: