Oktatás - Csoportunk által oktatott tárgyak | SmartLab, BME TMIT

FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY - UX ÉS INTERAKCIÓ


A mellékspecializáció a mesterséges intelligencia (AI) és a felhasználói élmény (UX) területén nyújt gyakorlat orientált képzést a hallgatóknak. A felhasználói élmény (User Experience, UX) megtervezése és megvalósítása magába foglalja egy termék létrehozásának és alkalmazásba integrálásának teljes folyamatát. Ebbe beleértendő a márkanévtől, a funkcionális tervezésen át a design és a felhasználhatóság (usability) témaköre is. A felhasználói élmény részterülete a felhasználói felület (user interface), az interakció, a felhasználhatóság, és az esetleges hibajavítás és termékfrissítés is. A gépi tanulás alapú mesterséges intelligencia szerepe egyre nő azokban a megoldásokban amelyekkel a felhasználók találkoznak. Ahhoz, hogy a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségek hasznosuljanak, nem elegendő tesztadatokon jól teljesítő modelleket előállítani, hanem a felhasználók számára megfelelő módon kell ezekhez hozzáférést biztosítani. A felhasználói felület és a felhasználói élmény megfelelő szintjét segíthetik elő a mögöttes mesterséges intelligencia alapú tartalmak, modellek és motorok. A mellékspecializáció célja, hogy a hallgató megismerje a felhasználói élmény színvonalas eléréséhez szükséges alapelveket, módszereket és eszközöket. Különös tekintettel az ezekhez kapcsolódó gépi tanuláson alapuló módszerekre, modellekre és azok felhasználására. A fókuszt ezek alkalmazására, kész rendszerekbe való integrálására, illetve a működő megoldások követésére és továbbfejlesztésére tesszük. A UX és AI kapcsolatának ismertetése gyakorlat alapú, ipari megoldások bemutatásával, csoportmunka keretében történő hallgatói projektekkel, valamint ipari példák alapján kidolgozott laborok segítségével valósul meg.


Tovább a mellékspec lapjára

Deep Learning a gyakorlatban Python és LUA alapon


A tárgyban a gépi tanulás legújabb paradigmájával, a mély tanulással (deep learning) ismerkedhet meg a hallgató. A mély tanuló rendszerek már a gépi beszéd- és látásfunkciók modellezésén túl alkalmasak például fordításra, zenei stílus automatikus osztályozására, felhasználói preferencia jóslására, felhasználó azonosítására, sőt, akár rajzolni és zenét komponálni is tudnak. Napjainkban már az olyan nagy cégek, mint a Google, Facebook, Amazon, IBM is egyre több technológiájukat helyezik deep learning alapokra. A tárgy gyakorlati problémák megoldásán keresztül tanítja meg a rendelkezésre álló, az iparban is széles körben használt két legfontosabb nyílt forráskódú mély tanuló keretrendszer, a Facebook által támogatott Torch (LUA) és a Theano (Python) programozását és az ezek széleskörű használatához szükséges elméleti alapokat.


Tovább a tárgy lapjára

Beszédinformációs rendszerek


A tárgy célja a beszédlánc elemei mesterséges megvalósításának megismertetése és a beszéddel vezérelt és/vagy beszéddel válaszoló információs rendszerek azon eljárásainak taglalása, amelyek beszédspecifikusak. A tárgy gyakorlati példák felhasználásával mutatja be a beszédinformációs rendszerek kialakításához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, az automatizáláshoz alkalmazható beszédtechnológiai eszközrendszer főbb elemeit, azok alapvető működési elveit, specifikációs jellemzőit.


Tovább a tárgy lapjára

Ember gép interfész


A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a vizuális, gesztus és beszéd interfész technológiákat az ember-gép kapcsolatban (Human computer interaction, HCI), külön hangsúlyt fektetve az intelligens környezetekben (város, otthon, munkahely) működő alkalmazások és szolgáltatások személyre szabott, hely- és környezetfüggő interfészeire.Tovább a tárgy lapjára

Ember robot interfész

A tárgy célja betekintést nyújtani a hallgatóknak a robot és az emberek kapcsolatát meghatározó alapvető interfészek működésébe és használatába. A tárgy egy humanoid robot segítségével interaktív foglalkozások keretén belül mutatja be, hogyan tudunk egyszerű interfész elemek felhasználásával magas szintű kommunikációra képes rendszert létrehozni. Betekintést kap a hallgató a humanoid robot különböző alapvető kommunikációs formáinak a használatába. A tárgy keretében a hallgató saját vagy választott feladatát óráról órára az aktuális előadás és demonstráció anyaga alapján bővíti, és a félév végére összetett és látványos robotvezérlési feladatot old meg. A hallgató a tárgy sikeres elvégzése esetén olyan interdiszciplináris elméleti és gyakorlati tudást szerez, amely képessé teszi robot-ember interakciók tervezésére és megvalósítására.


Tovább a tárgy lapjára

Infokommunikáció

Az „Infokommunikáció” tárgy alapvető célja, hogy megismertesse a távközlésre és számítógép hálózatokra is kiterjedő infokommunikáció sajátos kérdésfelvetéseit, valamint e kérdések megválaszolásának legfontosabb módszereit és eljárásait.


Csoportunk a magyar nyelvű infokommunikáció tárgy oktatásában laborgyakorlatok oktatásával vesz részt, míg angol nyelven mind az előadások, mind a gyakorlatok oktatásával.


Tovább a tárgy lapjára

(Nem csak) PhD deep learning témakörből


A deep learning tudományterület jeleneleg óriási potenciált rejt minden egyetemi hallgató számára. Számos indok szól amellett, hogy jelneleg érdemes ebbe az irányba elindulni akár már témalabor, önálló labor vagy szakdolgozat és diplomatervezés során. Aki pedig komolyan gondolja, annak laboratóriumunkban PhD képzés keretein belül is lehetősége van deep learning témakörben igazán ütős témákon dolgoznia.


Bővebb információk

Önálló laboratórium, szakdolgozat és diplomatervezés


Az Önálló laboratórium tárgy alapvető célkitűzése, hogy a hallgató egy általa választott témával önállóan foglalkozik (bizonyos esetekben esetleg néhány hallgatótársával együtt), egy hozzá rendelt konzulens irányítása alatt. A feladat elvégzésére a hallgatónak egy teljes félév áll rendelkezésére.

Az Önálló laboratórium tárgyhoz hasonlóan a Szakdolgozat (BSc) illetve Diplomatervezés (MSc) tárgyak alapvető célkitűzése, hogy a hallgató egy általa választott témával önállóan foglalkozik (bizonyos esetekben esetleg néhány hallgatótársával együtt), egy hozzá rendelt konzulens irányítása alatt. A feladat elvégzésére szánt idő a képzés formájától függ (BSc vagy MSc).

A kiválasztott tématerület egyeztetését követően a hallgató a konzulens felügyelete mellett, a konzulenssel egyeztetett ütemben és mérföldkövek szerint végzi önálló feladatát, rendszeres konzultáció mellett. A konzulenssel egyeztetett mérföldköveken felül ebben az esetben a tanszéki diplomaterv portál is nyomon követi a hallgató munkáját. Külön elvárás a hallgatóval szemben Szakdolgozat és Diplomatervezés esetén a diplomaterv portál határidejeinek, illetve kitűzött mérföldköveinek teljesítése.


További információk

Szakmai gyakorlat


A szakmai gyakorlat általános célja, hogy a hallgatók alapvető ismereteket szerezzenek a szakirányuknak megfelelő gyakorlati feladatokból, megismerkedjenek egy vállalat szervezeti és szakmai felépítésével, valós körülmények között készüljenek későbbi mérnöki munkájukra. A szakmai gyakorlat során a hallgatók a tanszéki és vállalati konzulens által meghatározott feladatot oldanak meg. Feladatuk kapcsolódhat szakdolgozatukhoz, diplomatervhez, TDK dolgozatukhoz, önálló labor feladatukhoz, de azoktól jól elkülöníthetőnek kell lennie.


Tovább a tárgy lapjára

Témalaboratórium BSC-s hallgatók számára


A témalabor bemutatja a műhelyünket, amelyek később az Önálló laboratórium, illetve a Szakdolgozat-készítés tantárgyakat kiszolgálják. A hallgatók a témalabor foglalkozásai során megismerkednek a műhely munkájával, és elsajátítják a műhely témáinak műveléséhez szükséges speciális szakmai ismereteket. A témalabor tantárgy elvégzése után a hallgatók képesek lesznek az adott szakmai műhelyben választott önálló laboratóriumi feladat további felkészítés nélküli kidolgozására.


Tovább a tárgy lapjára

Ha az oldalon található információ nem elégítette ki kiváncsiságát, vagy további kérdései lennének oktatott tárgyainkkal kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot.