Formánsmozgások térképei magyar CVC kapcsolatokra a C képzési helyének függvényében

A magyar magánhangzók formánsainak (F1, F2, F3) jellegzetes mozgását követhetjük nyomon a következő 9 PDF állomány segítségével. Az ábrákon piros színnel megrajzolt formánsmozgásokat 9778 db magánhangzó előfordulás 5 mérési pontban mért formánsfrekvencia értékének egyszerű átlagolásával állítottuk elő. Az átlagokra negyedfokú polinomot illesztettünk, ezeket a görbéket láthatjuk az egyes cellákban. A görbék x koordinátáit az idő tengelyen mérjük (az egyes magánhangzók hosszait közös méretre normalizáltuk), az y koordinátákat a frekvencia tengelyen mérjük. A frekvencia értékek leolvasását vízszintes rácsvonalak segítik, melyek az 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 és 3500 Hz-nél jelennek meg. A sorokba és oszlopokba rendezett cellák az adott magánhangzó meghatározott hangkörnyezetbeli előfordulását tükrözik. A bal oldali mássalhangzó kategória neve a sorok nevéből, a jobb oldali mássalhangzó kategória az oszlopnévből olvasható ki. A használt rövidítések a következők:
  • BL: bilabiális (b, p, m)
  • LB: labiodentális (v, f)
  • DA: dentialveoláris (d, t, r, n, z, sz, l, dz, c)
  • AL: posztalveoláris (zs, s, dzs, cs)
  • PA: palatális (ny, j, gy, ty)
  • VE: veláris (g, k)
A formáns térképeken a magánhangzókat SAMPA szimbólumokkal jelöljük. A formánsmozgások térképei magyar CVC kapcsolatokra a C képzési helyének függvényében: