Az adatbázis ötlete:: Olaszy Gábor (BME TMIT) 2013.

Annotálás, címkézés, egyéb adatok: Olaszy Gábor (BME TMIT) és Abari Kálmán (Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet) 2013-2014.

Beszélők: 5 férfi és 5 nő ugyanazt a szövegkorpuszt (mondatok) olvasta fel minden instrukció nélkül. A beszélők magyar anyanyelvűek, budapestiek,  beszédhibájuk nincs. Foglalkozásuk változatos: színész, adminisztrátor, tanár kutató, mérnök stb.

Hangfelvétel: Professzionális stúdióban 44 kHz/16 bit beállításokkal.

Cél: Olyan beszédadatbázist akartunk létrehozni (felolvasott beszédre), amelyben az artikulációs mozgások áttételesen nyomon követhetők az akusztikai vetületek adatszintű megadásával (Hz) mondat nagyságú hangsorokban. Így az adatok megmutatják például a koartikulációs hatásokat, a koartikuláció hatáskörét, a képzési helyek jellemzőit stb. Akusztikai vetületnek tekintjük a zöngével gerjesztett orális csatorna rezonancia frekvenciáit (Hz-ben megadva), amelyek az idő függvényében változva jellemzik az artikulációs mozgásokat.
Ezek a rezonancia frekvenciák (RF) a legtöbb esetben a tulajdonképpeni formánsok, azonban tágabb értelmezést tesz lehetővé, ha ebben az adatbázisban továbbra is a rezonancia frekvencia elnevezést használjuk. Ezzel lehetővé tesszük, hogy például ne csak a magánhangzókra jellemző pillanatnyi rezonanciákat jellemezzük, hanem le tudjuk írni mondjuk a zöngétlen mássalhangzók képzési helyét is az artikulációs állásra jellemző pillanatnyi rezonanciafrekvenciákkal. Az adatbázis RF adatait manuálisan ellenőriztük, ami azt jelenti, hogy az adatbázis minden mondatát (minden hangját) vizuális és auditív ellenőrzésnek vetettük alá, ha szükség volt bármilyen javításra azt végrehajtottuk. Precíziós feldolgozottsága biztos alapot nyújt a jövő kutatóinak.

Kapcsolódó irodalom: Olaszy Gábor - Abari Kálmán: Az artikulációs mozgások akusztikai vetületeinek adatbázisa magyar beszédre. Beszédkutatás 2015. MTA Nyelvtudományi Intézet.

Hivatkozás: az artikulációs adatbázisra a kapcsolódó irodalomban megadott publikáció bibliográfiai adataival lehet hivatkozni.

Kapcsolat: észrevételek küldhetők a fenti címre: abari.kalman@arts.unideb.hu, olaszy@tmit.bme.hu